Föräldraengagemang

Föräldrasamverkan är en av hörnstenarna vid Bullerbyns förskola i Lerum. Föräldrakooperativet där man som förälder har möjlighet att påverka sitt barns vardag genom sitt engagemang.
På Bullerbyns föräldrakooperativ har vi valt ett upplägg som inte ska vara så betungande för föräldrarna. Därför förekommer inga sysslor i den dagliga verksamheten, exempelvis i barngrupp. Det arbete som ni förväntas utföra, exempelvis styrelseuppdrag baserat på era erfarenheter, kompetenser och intresse, förläggs utanför arbetstid.

Bullerbyn

 

 

 

 

 

Kontakta gärna någon i styrelsen om ni vill veta mer om vad det innebär att vara förälder i vårt kooperativ!